Czy produkt w marketingu jest ważny ?

produkt w marketinguProdukt jest tym elementem, który w marketingu ma najważniejsze znaczenie. To właśnie do niego są dostosowane pozostałe elementy marketingu, takie jak dystrybucja, cena oraz promocja. Produktem może być zarówno rzecz materialna jak i usługa.
Na każdy produkt składa się szereg cech, które w ostateczności decydują o przydatności owego produktu dla jego odbiorców. Za jeden z najważniejszych atrybutów każdego produktu uznawana jest jego marka, czyli nazwa oraz znak firmowy. Marka identyfikuje produkt, odróżnia go również od podobnych produktów oferowanych przez firmy konkurencyjne. Konsumentom marka produktu ułatwia zakup – to dla nich ważna informacja. Klienci chętnie kupują produkty znanych i cenionych na rynku marek.

Kolejnym istotnym elementem, od którego zależy popularność produktu na rynku, jest jego opakowanie. Opakowanie ma nie tylko chronić produkt i ułatwiać jego dystrybucje – ma jednocześnie swą funkcjonalnością zachęcać klienta do zakupu produktu. Inną ważną sprawą związaną z opakowaniem produktu jest kwestia informacji o produkcie, które powinny się znaleźć na opakowaniu. Ważną rolę spełniają również takie cechy opakowania, jak jego kształt oraz kolor. Opakowanie powinno przyciągać uwagę klienta i zachęcać go do zakupu. Dobre opakowanie to jednocześnie dobra reklama, dlatego należy na ten element zwracać dużą uwagę. Ważna jest także wielkość opakowania, która powinna odpowiadać zapotrzebowaniom klientów na dany produkt oraz właściwa proporcja między ceną produktu a wielkością jego opakowania.
Dla każdego przedsiębiorstwa ważną sprawą jest wprowadzanie nowych produktów na rynek. Najważniejsza przy tym działaniu jest odpowiednia idea produktu, czyli dobry pomysł. Nowy produkt, który zdobędzie uznanie na rynku, zazwyczaj przynosi firmom spore zyski. Niestety – taki stan trwa dość krótko. Po pewnym czasie klienci męczą się tym produktem i zaczynają poszukiwać nowych, bardziej atrakcyjnych rozwiązań. Dlatego też wiele firm modyfikuje wypuszczone już wcześniej na rynek produkty – w ten sposób podtrzymuje się uwagę konsumentów.