Co to jest ubezpieczenie majątkowe?

niektóre ubezpieczenia majątkowe odpowiedzialności cywilnejUbezpieczenia majątkowe, według ustawy o działalności ubezpieczeniowej to jeden z działów ubezpieczeń gospodarczych. Ubezpieczenia majątkowe chronią mienie Ubezpieczonego w skład którego wchodzi jego własność, prawa majątkowe oraz odpowiedzialność cywilna. Dotyczą one wielu obszarów życia. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenia mieszkania i domu, ubezpieczenia mienia ruchomego, ubezpieczenia pomocy prawnej oraz niektóre ubezpieczenia majątkowe odpowiedzialności cywilnej.

Zakres ubezpieczeń majątkowych

Wykup ubezpieczenia majątkowego ma na celu zabezpieczenie składników majątku na wypadek uszkodzenia, zniszczenia czy też jego utraty w wyniku różnorodnych zdarzeń losowych. Zdarzeniami takimi mogą być pożar, powódź lub też gradobicie. Zakres ubezpieczenia zależy w głównej mierze od konkretnych ustaleń z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W zależności od tego gdzie mieszkamy, jakie zagrażają nam zdarzenia losowe oraz oczywiście co zamierzamy ubezpieczyć, powinniśmy skupić się na innym zakresie ubezpieczeniowym. W miejscach zagrożonych powodziami powinniśmy większą część składki przeznaczyć na szkody powodziowe a mieszkając w miejscu, gdzie jest dużo włamań, powinniśmy się skupić na ubezpieczeniu od kradzieży. Dokładny zakres ubezpieczenia majątkowego regulowany jest w umowie ubezpieczeniowej w części zwanej potocznie o.w.u., czyli ogólne warunki ubezpieczenia.

Co zabezpieczają ubezpieczenia majątkowe?

W ramach ubezpieczenia majątkowego można zabezpieczyć wszelkie budynki będące własnością Ubezpieczonego. Mowa tu nie tylko o mieszkaniu czy domu ale również domkach letniskowych, magazynach, garażach, halach. Ubezpieczyć można również domy jeszcze niewybudowane.
W skład ubezpieczeń majątkowych wchodzą również ubezpieczenia komunikacyjne. Ubezpieczyć więc możemy wszelkie maszyny, samochody, skutery, rowery a osoby bardziej majętne statki, jachty, samoloty czy łodzie.

Rolnicy ubezpieczyć mogą maszyny i urządzenia rolne, zwierzęta hodowlane a także surowce, towary, uprawy i inne produkty rolne. W ramach ubezpieczenia majątkowego ubezpieczyć również można ruchomości domowe czyli wszystko co znajduje się w naszym domu czy też mieszkaniu. Dotyczy to zarówno przedmiotów takich jak sprzęt RTV i AGD, dzieła sztuk, biżuteria jak i środki płatnicze, papiery wartościowe czy też zwierzęta domowe.

Polisa OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wszystkie polisy, którymi możemy zabezpieczyć naszą własność wchodzą w skład ubezpieczenia mienia. W skład jednak ubezpieczeń majątkowych wchodzą również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykupując taką polisę możemy się zabezpieczyć w przypadku wyrządzenia krzywdy osobie trzeciej. Zwykle w takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia, ale nie zawsze mamy środki finansowe, żeby te szkody pokryć. Właśnie w takich przypadkach chroni nas polisa oc. Polisa oc pokrywa koszty szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego. Mogą to być szkody i zniszczenia składników majątku ale także spowodowanie u osoby trzeciej śmierci, uszkodzenia jej ciała lub też rozstroju zdrowia. Posiadając wykupioną polisę oc, zapewniamy sobie bezpieczeństwo w ramach którego odszkodowanie za wyrządzone szkody pokryje za nas ubezpieczyciel.

Obowiązkowa polisa OC

Polisa oc chroni więc nie tylko ubezpieczonego ale także osobę przez ubezpieczonego poszkodowaną. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w dużej mierze są ubezpieczeniami obowiązkowymi. Do takich należą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla rolników, z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia niektórych grup zawodowych, które w ocenie regulatora narażone są na ryzyko wystąpienia szkody. Do zawodów objętych takim ubezpieczeniem należą:

 1. Zawody związane z prawem i odpowiedzialnością prawną: adwokaci, radcy prawni, komornicy, notariusze,
 2. Profesje finansowo-księgowe: doradcy podatkowi, biegli rewidenci, biura rachunkowe, rzeczoznawcy majątkowi,
 3. Zawody związane z nieruchomościami: pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości,
 4. Profesje związane z projektowaniem i wykonawstwem budowlanym: architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści
 5. Zawody związane z ubezpieczeniami: brokerzy i agenci ubezpieczeniowi.
 6. A także: rzecznicy patentowi, detektywi, organizatorzy imprez masowych organizatorzy turystyczni oraz pośrednicy turystyczni.

Istnieją jednak zawody, które pomimo, że nie wymagają wykupienia obowiązkowej polisy oc, warto w taką zainwestować wykupując zarówno ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, jak i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do takich ubezpieczeń należą chociażby:

 • Polisa OC dla lekarzy i weterynarzy
 • Polisy OC dla nauczycieli, opiekunów,
 • Polisa OC dla firm budowlanych czy monterskich,
 • Polisy OC dla firm transportowych, przewozowych, spedycyjnych.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to gwarancja spokoju oraz komfort dla ubezpieczającego, który zapewnia stałą ochronę nieruchomości oraz wszelkich dóbr materialnych w niej się znajdujących. W zależności od wybranego ubezpieczenia, Towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca koszty związane ze stratami powstałymi w przypadku nieprzewidzianego wypadku czy kradzieży. Decydując się na ubezpieczenie domu lub mieszkania możemy skorzystać jedynie ze standardowej polisy zabezpieczającej budynek przed pożarem, powodziami, huraganami czy też innymi zdarzeniami losowymi, jednak warto zabezpieczyć również wszelkie ruchomości znajdujące się wewnątrz domu. W ciągu bowiem jednej chwili możemy stracić wszystko na co tak długo pracowaliśmy. Wystarczy jeden wieczór. My wyjdziemy do znajomych czy do kina a włamywacz wykorzysta sytuację wynosząc z domu znaczną ilość naszego dobytku. Ubezpieczenie ruchomości w ramach kompleksowaego ubezpieczenia domu czy mieszkania gwarantuje zarówno pokrycie strat związanych z kradzieżą wyposażenia jak i utratą wyposażenia w wyniku zdarzeń losowych.

Assistance

Assistance to dodatek do podstawowego ubezpieczenia mienia, który zapewnia szybką interwencję w razie wystąpienia szkody u osoby poszkodowanej. Zależnie od opcji do której wykupiliśmy assistance, pomoc taka polegać może:

 1. W ramach assistance komunikacyjnego – organizacja transportu pojazdu po wypadku do wskazanego punktu usługowego.
 2. W ramach ubezpieczenia na życie – organizacja transportu do placówki medycznej i/lub pokrycie kosztów wizyty u lekarza.

Assistance jest bez wątpienia dodatkowym ubezpieczeniem oraz nieobowiązkowym. Jest jednak wyjątkowo pomocny w przypadku wystąpienia wypadku w którym braliśmy udział. Wystarczy jeden telefon a ubezpieczyciel zorganizuje pomoc zarówno techniczną jak i medyczną. My jedynie podajemy adres i oczekujemy na pomoc.

Ubezpieczenie kredytu

Każdy kredyt to zobowiązanie. Nawet te chwilówki, które planujemy szybko spłacić wiążą się z małym ryzykiem. Nigdy bowiem niewiadomo jak będzie wyglądać nasza przyszłość za kilka miesięcy. W przypadku kredytu hipotecznego utrata pracy jest niezwykle niebezpieczna. Rata może być bowiem tak wysoka, że nie da się jej spłacić i jednocześnie utrzymać z jednej wypłaty. W związku z tym wiele firm ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie kredytu. Może ono mieć wiele form:

  1. Ubezpieczenie od utraty pracy – polisa taka zapewnia wsparcie finansowe w przypadku utraty pracy. W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia, ubezpieczyciel spłaca raty w całości lub w części przez określony w umowie okres czasu. Zwykle jest to kilka miesięcy.
  2. Ubezpieczenie kredytu w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców – niektóre firmy ubezpieczeniowe zapewniają spłatę kredytu w określonej wysokości w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców.
  3. Ubezpieczenie rat kredytu -ubezpieczyć można również same raty kredytowe. W przypadku problemów ze zdrowiem, brakiem pieniędzy lub utratą pracy, ubezpieczyciel partycypuje w spłatach rat lub umarza je na określony czas.

Więcej o rachunkowości na www.beck.com.pl.