Spotkania informacyjne na temat 4 edycji projketu

projektWraz z początkiem stycznia 2014r.  ruszyłą czwarta edycja projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu”. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego w wysokości do 44 tys. zł  na otwarcie własnej firmy zapraszamy na spotkania informacyjne.

Pierwsze kroki młodego biznesu 4” to czwarta edycja projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia dla osób bez pracy z terenu powiatu bytowskiego planujących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej poprzez szkolenia, doradztwo i pomoc finansową w wysokości do 44 tys. zł.

Starostwo Powiatowe w Bytowie zaprasza wszystkich zainteresowanych otwarciem własnej firmy na spotkania informacyjne, które mają na celu m.in. przedstawienie warunków udziału w projekcie, terminu i zasad rekrutacji, form wsparcia. Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

– 07.01.2014 r. Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce, godz. 1000
– 08.01.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy, Filia w Miastku, godz. 1000
– 08.01.2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu, godz. 1330
– 09.01.2014 r. Urząd Miejski w Bytowie, godz. 1000
– 10.01.2014 r. Urząd Gminy w Trzebielinie, godz. 1000
– 13.01.2014 r. Urząd Gminy w Lipnicy, godz. 1000
– 13.01.2013 r. Urząd Gminy w Kołczygłowach, godz. 1330
– 14.01.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, Klub Pracy ul. Młyńska 8, godz. 1000
– 15.01.2013 r. Wiejski Dom Kultury w Ugoszczy, godz. 1000
– 15.01.2013 r. Urząd Gminy w Parchowie, godz. 1300
– 16.01.2013 r. Centrum Informacji Turystycznej w Miastku, godz. 1000
– 16.01.2013 r. Urząd Gminy w Tuchomiu, godz. 1300

Szczegółowych informacji na temat projektu i spotkań udziela koordynatorka projektu Jolanta Szczypior oraz  pracownicy Wydziału Rozwoju i Spraw Społecznych, nr telefonu 59 822 80 04.