Zwiększenie dotacji w 4 edycji projektu

dofinansowaniaInformujemy, iż w ramach projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 4” uległa zwiększeniu kwota jednorazowej dotacji inwestycyjnej z 38 000 zł do 39 000 zł. Ponadto została zwiększona liczba osób, którym zostanie przyznane wsparcie finansowe. Ostatecznie jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe otrzyma 31 osób.
W związku z powyższymi zmianami została dokonana aktualizacja zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu 4” (w załączniku poniżej).
Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległa kwota przeznaczona na szkolenie specjalistyczne zaplanowane w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. Osoby, którym w/w wsparcie zostanie przyznane będą mogły skorzystać ze szkolenia, którego wartość wyniesie max. 949,09 zł.