Kim jest osoba nieaktywna zawodowo?

człowiekW związku z licznymi pytaniami nt. statusu osoby nieaktywnej zawodowo informujemy, iż nieaktywni zawodowo to osoby pozostające bez zatrudnienia, które jednocześnie nie zalicza się do osób bezrobotnych (tzn. nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna), w tym także:

 • emeryt
 • rencista
 • domownik rolnika, który nie spełnia jednocześnie poniższych warunków:
 • ma ukończone 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie
 • stale pracująca w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związany z rolnikiem stosunkiem pracy.

Osobą nieaktywną zawodowo nie jest osoba będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2008 Nr 50, poz. 291, z późniejszymi zmianami), w szczególności, osoby które jednocześnie:

 • są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym,
 • ubezpieczyli się w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie:
 • ukończyły 16 lat,
 • pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy.

Kandydat do projektu wskazując, iż posiada status osoby nieaktywnej zawodowo oświadcza, że jest osoba bez zatrudnienia. Należy do grupy „nieaktywni zawodowo”.  To na nim ciąży odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych w prawdą.
Uczestnicy projektu, którzy pierwotnie zapisali się na liście rezerwowej otrzymają pisemną informację nt. ostatecznej oceny ich wniosków.

Polecam usługę regeneracji turbiny do samochodów osobowych i dostawczych.