Szkolenia i doradztwo

W ramach  poszczególnych edycji projektu „Pierwsze kroki młodego biznesu” są realizowane następujące formy wsparcia szkoleniowo-doradczego:

Doradztwo
a)  Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu mają zapewnione trzy godzin indywidualnego doradztwa, które ma na celu pomoc przy przygotowaniu biznesplanu, wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe;
b)  Osoby, które otrzymają w ramach projektu wsparcie finansowe wezmą udział w dwóch godzinach doradztwa specjalistycznego. Uczestnik projektu sam decyduje o tematyce/zakresie, terminie i miejscu doradztwa.

Szkolenia
a) każda z osób zakwalifikowana do projektu weźmie udział w szkoleniach, w wyniku których podniesie swoją wiedzę nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W sumie każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w 120 godzinach zajęć z następujących tematów:

  • Podstawy marketingu
  • Zakładanie działalności gospodarczej
  • Podatki w działalności gospodarczej
  • Prawo pracy
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Programy rozliczeniowe, dokumentacja księgowo-podatkowa
  • Umiejętności osobiste – zarządzanie personelem, stresem, komunikacja
  • Pisanie biznesplanu, wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną oraz o wsparcie pomostowe
  • Równość płci w życiu zawodowym i prywatnym

Podczas trwania szkoleń uczestnicy projektu mają zagwarantowane wyżywienie, materiały piśmiennicze i szkoleniowe. Osoby mające miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której będą odbywają się szkolenia otrzymują zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
b) każda z osób, która otrzyma wsparcie finansowe w ramach projektu weźmie udział w szkoleniu specjalistycznego o tematyce związanej z branżą prowadzonej działalności gospodarczej i w zależności od swoich potrzeb (uczestnik projektu sam wybiera termin, miejsce i tematyką szkolenia).

Zakładasz biznes w Azji ? Bilety lotnicze do Wietnamu !