Starostwo Powiatowe w Bytowie
Wydział Rozwoju i Spraw Społecznych
ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
77-100 Bytów
tel. 59 822-80-04
e-mail: r.bronk@powiatbytowski.pl,
j.szczypior@powiatbytowski.pl
O Projekcie
Bycie bezrobotnym nie oznacza, że nie masz szansy na sukces zawodowy. Wykorzystaj okazję i spełnij swoje marzenia o własnej firmie. Zgłoś się do 3. i 4. edycji projektu "Pierwsze kroki młodego biznesu", dzięki czemu możesz otrzymać 44 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Aktualności

Ostateczne wyniki oceny wniosków o wsparcie finansowe w ramach PKMB 4

W związku z upłynięciem terminu do wniesienia odwołań oraz po rozpatrzeniu odwołań od pierwotnej decyzji Komisji Oceny Wniosków publikujemy ostateczną listę osób wytypowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu "Pierwsze kroki młodego biznesu 4".
24 czerwca 2014 

Wstępne wyniki oceny wniosków o wsparcie finansowe w ramach projektu

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "Pierwsze kroki młodego biznesu 4" publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. 

Jednorazową dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe otrzyma w sumie 31 osób - 24 osoby, które na wstępnej liście rankingowej zostały rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego oraz osoby, które po upływie terminu do wniesienia odwołań lub po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań będą znajdowały się na pozycjach od 1 do 7 na liście rezerwowej.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie wsparcia finansowego otrzymają pisemną informację nt. dokonanej oceny.

6 czerwca 2014 

Zwiększenie dotacji w 4 edycji projektu

Informujemy, iż w ramach projektu "Pierwsze kroki młodego biznesu 4" uległa zwiększeniu kwota jednorazowej dotacji inwestycyjnej z 38 000 zł do 39 000 zł. Ponadto została zwiększona liczba osób, którym zostanie przyznane wsparcie finansowe. Ostatecznie jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe otrzyma 31 osób.

30 kwietnia 2014 
Szkolenia

Uczestnicy projektu "Pierwsze kroki młodego biznesu" biorą udział w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia firmy. Łącznie przewidziano 120 godzin zajęć m.in. z zakresu marketingu, księgowości, ubezpieczeń społecznych, podatków, procedury zakładania firmy. Zajęcia są poprowadzone w formie wykładów, warszatów, zajęć prakycznych, metodą learning by doing (uczenie przez doświadczenie).
Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie i materiały szkoleniowe.
  Ważne pliki

Zachęcamy do zapoznania sie z Regulaminami udziały w 4. edycji projektu "Pierwsze kroki młodego biznesu"

 
Polecamy
Starostwo Powiatowe w Bytowie

Powiatowy Urząd Pracy

Wuropejski Fundusz Społeczny